Tutorial, Pendidikan, Media Pembelajaran, Ilmu Pengetahuan.

Tuesday, November 26, 2013

Materi Gambar Teknik : Membuat Sudut 60, 30 dan segi empat dengan jangka

Menggambar sudut 60 derajat dengan jangka langkahnya :

 1. Tentukan OA mendatar
 2. Tentukan r sembarang dan lingkarkan bususr dengan titik pusat di O, dan memotong OA di B
 3. Pindahkan jangka yang berjati-jari (tidak dirubah) dan lingkarkan dengan titik pusat di B hingga berpotongan di C
 4. hubungkan O dengan C
 5. diperoleh sudut AOC = 60 derajat
Membuat sudut 30 derajat dengan jangka langkahnya :

 1. Buat garis OA mendatar
 2. Tentukan jari-jari r, dan lingkarkan dengan titik pusat di O hingga berpotongan di B
 3. Pindahkan titik pusatnya ke B hingga berpotongan di C
 4. Pindahkan kembali titik pusat ke B dan C hingga berpotongan di E
 5. Hubungkan O dengan E sehingga didapat AOE sudut 30 derajat

Membuat segi empat beraturan dengan jangka

 1. Tarik garis sumbu AB mendatar
 2. Lingkarkan jangka dengan r=1/2 sisi segi empat yang dikehendaki (lingkaran berpusat di titik O)
 3. Lingkarkan busur dengan jari-jari R sembarang dan berpusat di A dan B sehingga didapat titik C dan D
 4. Hubungkan C dan D melalui O sehingga didapat sumbu tegak, memotong lingkaran di E dan F
 5. Tarik garis sejajar AB melalui E dan F
 6. Tarik garis sejajar EF melalui A dan B hingga berpotongan di titik G, H, I dan J
 7. Maka segi empat GHIJ adalah segi empat beraturan.
Share:

0 comments:

www.rokhmad.com

Blog edukasi Tutorial, Pendidikan, Media Pembelajaran, Ilmu Pengetahuan.

Blog Archive

e-learning

e-learning
Belajar mudah, dimana saja

Tryout UNBK

my Edmodo

Buku Digital

Buku Tamu

Komentar Terkini

Live Traffic

Total Pengunjung